Wijzigingen zorgverzekering 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn er weer veranderingen in de basisverzekering. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Nieuws
Datum: 23-11-2021

Collectiviteitskorting

In 2020 heeft de overheid de korting op de basisverzekering die zorgverzekeraars maximaal aan mogen bieden verlaagd naar 5%. Ook in 2021 was die korting maximaal 5% en in 2022 zal dat eveneens het geval zijn. Vanaf 2023 wordt de collectiviteitskorting op de basisverzekering afgeschaft. Een korting op aanvullende pakketten mag dan wel blijven bestaan.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico blijft ook in 2022 ongewijzigd 385 euro. Het eigen risico kan op vrijwillige basis verhoogd worden met maximaal 500 euro. Het totale eigen risico wordt dan 885 euro, waardoor uw premie verlaagd wordt. Of dat verstandig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2022 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket:

Vergoeding paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg ontvangen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. Deze vergoeding wordt verlengd tot 1 augustus 2022.

Vergoeding voor specifieke behandelingen

Vanaf 2022 gelden er vanuit de basisverzekering nieuwe vergoedingen voor specifieke behandelingen/kosten, zoals:

  • verblijfskosten nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie;
  • elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning;
  • kosten medicijn Zolgensma voor spierziekte SMA bij kinderen;
  • kosten medicijn Translarna voor spierziekte Duchenne;
  • kosten medicijn Natpar voor chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte);
  • kosten medicijn Givlaari voor acute hepatische porfyrie.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering en de hoogte is afhankelijk van het inkomen. De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Op Prinsjesdag liet het kabinet weten dat de maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met 36 euro voor eenpersoonshuishoudens en met 40 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.