Wijzigingen zorgverzekering 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er weer veranderingen in de basisverzekering. Hieronder hebben we een aantal punten voor u op een rij gezet.

Nieuws
Datum: 16-11-2020

Eigen risico (algemeen)

Het verplicht eigen risico blijft ongewijzigd 385 euro. Het eigen risico kan vrijwillig verhoogd worden met maximaal 500 euro naar 885 euro, waardoor uw premie verlaagd wordt. Of dat verstandig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  

Eigen risico orgaandonatie

Net als in 2020 hoeft een weefsel- of orgaandonor geen verplicht eigen risico te betalen over nacontroles die nodig zijn tot maximaal 13 weken na de transplantatie. Maar vanaf 2021 geldt dat ook voor andere medische kosten die te maken hebben met de donatie.

Babyvoeding bij koemelkallergie

Vanaf 2021 moet u toestemming van de zorgverzekeraar hebben voor dieetpreparaten (babyvoeding) bij koemelkallergie als:

  • er geen provocatietest is gedaan;
  • de verzekerde 2 jaar of ouder is;
  • de verzekerde meer dan 1.000 ml per dag nodig heeft.

Hulpmiddelen diabetes

De diabeteshulpmiddelen worden vanaf 2021 vergoed als hulpmiddelenzorg. In 2020 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg. Onder andere insulinepompen vallen vanaf 2021 onder de hulpmiddelenzorg.

Hoortoestellen

Als u vanwege uw leeftijd een hoortoestel nodig heeft, dan hoeft u vanaf 2021 niet eerst meer naar uw huisarts, een audiologische centrum of KNO-arts voor een voorschrift. Uw audicien doet de hoortest en meet u het juiste hoortoestel aan. Ook mag een audicien u vanaf 2021 een ringleiding, FM-apparatuur of infraroodapparatuur voorschrijven.

Orthopedische aanpassing schoenen

Heeft u in 2021 een orthopedische aanpassing nodig aan uw gewone schoenen? Dan kunt u de kosten voor de aanpassing van 1 paar schoenen eenmaal per 18 maanden declareren.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Voor kwetsbare mensen met meerdere gezondheidsproblemen en voor mensen met een verstandelijke beperking kon de huisarts vanaf 2020 al een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen. Vanaf 2021 kunnen ook andere zorgverleners ingeschakeld worden.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.